Urządzenia Rosslare w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

Dbanie o wysoki poziom kontroli dostępu w sądach to kluczowa kwestia. Wynika to z kilku powodów. Bez wątpienia, jednym z bardziej istotnych jest ochrona prywatności. W sądach toczą się sprawy, które często dotyczą prywatnych informacji i danych. Kontrola dostępu pomaga w zabezpieczeniu ich przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Dodatkowo odpowiedni system dostępu może pomóc w zapobieganiu manipulacjom z dokumentami sądowymi lub dowodami, co może wpłynąć na wynik procesu sądowego. Kontrola dostępu to także rozwiązanie, które pozwala na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ponieważ pomaga w zapobieganiu próbom sabotażu lub atakom na budynek sądu, a także przebywających wewnątrz pracowników. Warto również zaznaczyć, że sądy często muszą przetwarzać duże ilości danych i informacji. Kontrola dostępu może pomóc w zapewnieniu, że dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i że tylko odpowiednie osoby mają do nich dostęp.

Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, które są ważne dla sądów, ale także innych instytucji publicznych w ubiegłym roku wzięliśmy udział w przetargu na dostarczenie systemu oraz urządzeń do kontroli dostępu, który został ogłoszony przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu, podlegający administracyjnie pod Sąd Apelacyjny w Toruniu. Celem instytucji była poprawa bezpieczeństwa, ale także spełnienie wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości związanych z kontrolą dostępu w sądach.

Termin składania ofert w przetargu zakończył się 31 sierpnia 2022 roku, a już w listopadzie zaczęliśmy trwające 2 miesiące prace. W ich trakcie wdrożono system kontroli dostępu bazujący na wysokiej klasy urządzeniach Rosslare oraz bramkach obrotowych i uchylnych Jawa Control. Wykorzystany sprzęt to:

📌 kontrolery Rosslare AC-825IP,

📌 czytniki karty z szyfrowaniem Rosslare AY-H 6280,

📌 przyciski awaryjnego otwarcia,

📌 bramka obrotowa dwukierunkowa niska z wrzutnią i pulpitem sterowniczym i zasilaczem,

📌 bramka uchylna,

📌 czytnik personalizujący do wprowadzania kart,

📌 skaner dokumentów Thales Gemalto CR100 do sczytywania danych gości sądu.

Autoryzacja uzyskiwana jest przez pracowników za pomocą kart MIFARE Desfire 13,56 MHz.

Jednym z większych wyzwań, które napotkaliśmy podczas pracy w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu były integracja z aktualnie wykorzystywanym systemem do rejestrowania czasu pracy, a także konieczności wykonania prac w sposób, który nie zaburzy funkcjonowania instytucji oraz nie zagrozi jej bezpieczeństwu. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy udało nam się pokonać te przeciwności i oddać Klientowi sprawnie działających system.

Dzięki wdrożeniu systemu kontroli dostępu opartego na urządzeniach marki Rosslare Klient spełnia założenia Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie KD w sądach. Zalicza się do nich między innymi:

✔️ wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki wykorzystaniu protokołu Wiegand do komunikacji oraz zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją styków zasilających,

✔️ wysoką odporność na próby nieautoryzowanego dostępu,

✔️ odporność na działanie czynników atmosferycznych,

✔️ rejestrację zdarzeń, gdy jest przyznany dostęp,

✔️ definiowanie jednodniowych i okresowych, kart dla gości,

✔️ generowanie raportów ewakuacyjnych z uwzględnieniem ostatniej lokalizacji wszystkich pracowników i zarejestrowanych gości, obecnych na terenie budynku sądu,

✔️ możliwość zintegrowania z depozytorem kluczy,

✔️ możliwość dodawania kolejnych urządzeń w związku z rozbudową systemu,

✔️ samodzielne dodawanie użytkowników oraz modyfikowanie ich dostępów,

✔️ zabezpieczenie przed wczytywaniem niezaprogramowanych kart,

✔️ przekazywanie danych z SKD w postaci pliku,

✔️ ułatwienie opuszczenia budynku przez gości, dzięki wrzutniom kart.

Warto także zaznaczyć, że nasze rozwiązanie w zakresie kontroli dostępu spełnia także inne, równie ważne pozostałe wytyczne, które stawiane są przed SDK w sądach. W związku z tym pozwala on na zachowanie wysokiego stopnia bezpieczeństwa ludzi, a także wszelkiego rodzaju dokumentacji oraz danych, które są przechowywane w budynkach Sądu Rejonowego w Grudziądzu.