Kontrola dostępu

Kontrola dostępu (ang. access control) stanowi nieodłączny element w świecie biznesowym, zapewniając nie tylko ochronę danych, ale także bezpieczeństwo systemów i zasobów. To kompleksowy system administrowania uprawnieniami, który pozwala na zarządzanie tym, kto, w jaki sposób oraz w jakim zakresie ma dostęp do określonych zasobów, danych czy obszarów. Nasze rozwiązanie w obszarze kontroli dostępu pozwala na elastyczne nadawanie prawa wstępu oraz skuteczną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Na czym polega kontrola dostępu?

Kontrola dostępu (KD) to proces, który zapewnia, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do budynku, stref, pomieszczeń, zasobów lub informacji. System dostępu do pomieszczeń, który pozwala na uzyskanie autoryzacji, składa się z: oprogramowania, kontrolera, terminali oraz metod uwierzytelniania, takich jak karty kontroli dostępu, breloki, kody PIN czy biometria. KD pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w firmie, jak i sprawia, że zminimalizowane jest ryzyko kradzieży oraz aktów wandalizmu w organizacji.

 

W aspekcie KD, warto także zwrócić uwagę na zagadnienie, jakim jest szyfrowana kontrola dostępu. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych, informacji oraz komunikacji między różnymi elementami systemu bezpieczeństwa. Poprzez wykorzystanie technologii szyfrowania, nawet w przypadku przechwycenia danych, informacje są nieczytelne dla osób nieuprawnionych, co znacząco wzmacnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i atakami na systemy kontroli dostępu.

Jak działa kontrola dostępu?

Elektroniczny system kontroli dostępu opiera się na zestawie zasad, procedur i technologii, które określają, kto ma uprawnienia wstępu do określonych stref, obszarów czy pomieszczeń. Pierwszym krokiem jest potwierdzenie tożsamości osoby, która próbuje uzyskać dostęp. Może odbyć się to poprzez kod PIN, kartę kontroli dostępu czy (w przypadku obszarów objętych szczególnym nadzorem) biometrii. Często stosowana jest także mobilna kontrola dostępu, wykorzystująca NFC. Po potwierdzeniu tożsamości danego użytkownika system kontroli wejść i wyjść weryfikuje, czy ta osoba ma prawo do określonych zasobów. Opiera się to na ustalonych przez administratora zasadach związanych z dostępem do danych stref. Można je określać w odniesieniu do pojedynczych użytkowników, jak i ich grup, całodobowo bądź w określonych dniach, godzinach. Proces ten nazywany jest zarządzaniem uprawnieniami, bo raz ustalone zezwolenie można dowolnie zmieniać. Co ważne KD obejmuje nie tylko udzielanie autoryzacji, ale także ewidencję aktywności użytkowników z dowolnego miejsca na świecie, co pozwala na wykrycie działań niepożądanych.

Co wchodzi w skład systemu kontroli dostępu?

Oprogramowanie jest kluczowym elementem systemu dostępu do pomieszczeń, który pozwala na zarządzanie dostępami użytkowników. Umożliwia tworzenie, edycję i zarządzanie profilami użytkowników, nadawanie i odbieranie im dostępów do określonych obszarów lub zasobów. Kolejnym istotnym ogniwem w systemach dostępu są metody autoryzacji, czyli różnorodne sposoby weryfikacji tożsamości użytkowników. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o dopuszczeniu określonych osób do danych obszarów. Do najpopularniejszych zalicza się kontrolę dostępu RFID, na kod PIN czy skan odcisków palców. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zastosować można uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które wymaga od użytkownika zastosowania dwóch niezależnych sposobów potwierdzenia swojej tożsamości. Równie potrzebne w systemie są czytniki kontroli dostępu, które są integralnymi elementami KD, ponieważ umożliwiają fizyczną autoryzację użytkowników na podstawie danych ze zidentyfikowanych nośników lub cech biometrycznych. Wspierają one mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji, pozwalając na bezpieczny i kontrolowany dostęp do chronionych obszarów lub zasobów. Nie mniej ważne są terminale będące kolejnymi niezbędnymi urządzeniami kontroli dostępu w firmie, w zakładach produkcyjnych. Pozwalają użytkownikom fizycznie autoryzować się i uzyskiwać dostęp do chronionych obszarów na podstawie ich tożsamości oraz uprawnień w systemie kontroli dostępu. Te urządzenia kontroli dostępu działają wspólnie, tworząc zintegrowany system, który zarządza fizycznym dostępem do obszarów chronionych, umożliwiając autoryzację użytkowników na podstawie ich identyfikacji i uprawnień.

 

Równie ważnym elementem systemu dostępu jest serwer, czyli centralna jednostka odpowiedzialna za zarządzanie, kontrolę i koordynację różnych elementów w systemie kontroli wejść i wyjść. Pełni kluczową rolę w zapewnieniu właściwego funkcjonowania całego systemu.

Możliwości systemu kontroli dostępu Rosslare

Kontrolery, czytniki i dane uwierzytelniające marki Rosslare stanowią niezawodny zestaw kontroli dostępu, jednocześnie maksymalizując wartość organizacyjną w korzystaniu z przestrzeni roboczych i sprzętu przez pracowników, kontrahentów, gości. Konfigurujemy oprogramowanie i komponenty sprzętowe, aby zaoferować kompletne rozwiązanie spełniające wymagania budżetowe i bezpieczeństwa każdego Klienta. Od zabezpieczenia pojedynczego punktu po wielopunktowy system kontroli dostępu drzwi i bramek na dużą skalę, projekty obejmujące wiele lokalizacji, wymagające głębokiej integracji i współdziałania z urządzeniami i systemami oprogramowania innych firm, które obejmują całą gamę systemów zarządzania budynkami, np.: system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (RCP), sterowanie windą, wykrywanie i sygnalizacja pożaru, włamań, monitoring CCTV i IP, zarządzanie wideo, sterowanie przemysłowe, zdalne i lokalne systemy monitorowania przemysłowego, komunikację bezprzewodową, urządzenia kontroli wejścia i wyjścia oraz wiele innych.

 

Integrujemy najnowocześniejsze technologie, takie jak:

  • terminale biometryczne wykorzystujące do identyfikacji: odcisk palca, twarz, tęczówkę etc.,
  • innowacyjne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth, co pozwala na zastosowanie mobilnej kontroli dostępu,
  • inteligentna karta kontroli dostępu,
  • konwertowalne i szyfrowane czytniki oraz kontrolery,
  • panele kontroli dostępu zintegrowane z systemami monitoringu wizyjnego,
  • kontrolery sieciowe i inne urządzenia kontroli dostępu.

Gdzie sprawdzą się systemy kontroli dostępu?

System kontroli dostępu do drzwi, bram i szlabanów ma kluczowe znaczenie dla ochrony zasobów fizycznych, obiektów i ludzi w firmie. Dodatkowo pozytywnie wpływa na efektywność pracy, ponieważ pomaga ludziom dotrzeć tam, gdzie powinni przebywać, by móc wykonać określone obowiązki. Wszystko to przy minimalnym wysiłku kadry zarządzającej, która może skupić się na działach operacyjnych, pozwalających na zwiększanie zysków firmy. Elektroniczny system kontroli dostępu do drzwi, bramek, szlabanów, stref ograniczonego dostępu oraz innych punktów w firmie doskonale sprawdza się w różnych branżach. Wśród nich warto wymienić m.in.: przedsiębiorstwa produkcyjne, instytucje publiczne, a także organizacje oraz firmy z branż: finanse i bankowość, logistyka i handel, ochrona zdrowia, data centres, edukacja, smart city (inteligentne miasta) oraz nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Szeroka gama produktów i akcesoriów firmy Rosslare obejmuje pełen zakres zastosowań – w tym urządzenia na każde warunki środowiskowe.

 

Kontrolery, czytniki i dane uwierzytelniające marki Rosslare umożliwiają niezawodną kontrolę i audyt punktów dostępu, jednocześnie maksymalizując wartość organizacyjną w korzystaniu z przestrzeni roboczych i sprzętu przez pracowników, kontrahentów, gości. Konfigurujemy oprogramowanie i komponenty sprzętowe, aby zaoferować kompletne rozwiązanie spełniające wymagania budżetowe i bezpieczeństwa każdego klienta.

Funkcje kontroli dostępu Rosslare

Rozwiązania firmy Rosslare w dziedzinie kontroli dostępu do pomieszczeń oraz stref wyróżniają się zaawansowaną technologią i skutecznym podejściem do zapewnienia bezpieczeństwa w różnorodnych środowiskach. Innowacyjne funkcje systemów kontroli dostępu pracy łączą w sobie niezawodność, elastyczność konfiguracji oraz łatwość użytkowania, tworząc kompleksowe rozwiązania spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa.

kontrola dostępu oparta o kontrolery sieciowe i czytniki

kontrola dostępu oparta o różne poświadczenia (identyfikatory)

zautomatyzowany harmonogram obsługi drzwi (punktów kontroli dostępu)

powiadomienia systemowe z wykorzystaniem funkcji e-mail

czytniki kart w punktach zbiórek (ewakuacyjnych)

funkcja „lockdown” (szybka blokada)

automatyczne generowanie raportów

kontrola ilości osób w pomieszczeniu

zarządzanie windami

funkcja rejestracji czasy pracy

zarządzanie gośćmi

funkcja Antipassback

wykrywanie ataków nieuprawnionego otwarcia drzwi

funkcja: First person-in-open

funkcja śluzy

aplikacja-mobilna-ikona

obsługa terminali biometrycznych w systemie

Schemat aplikacji kontroli dostępu

Schemat aplikacji kontroli dostępu stanowi graficzną reprezentację całego systemu dostępu do pomieszczeń, ukazującą strukturę, interakcje i zależności między poszczególnymi elementami. Jest to mapa, która wizualizuje jak poszczególne komponenty, takie jak czytniki kart zbliżeniowych, linii papilarnych, zamki i systemy zarządzania współpracują ze sobą, aby zapewnić bezpieczny, efektywny i zintegrowany proces kontroli dostępu do biura czy fabryki.

Oprogramowanie AxTraxPro™
Czytaj więcej

Czytnik biometryczny

AY-B9120BT

Czytaj więcej

Czytnik zbliżeniowy

AYC-Q60

Czytaj więcej

Zamek elektromagnetyczny

LK-M03

Czytnik zbliżeniowy

AY-K12C

Czytaj więcej

Zalety systemów kontroli dostępu

Wdrożenie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń może dać wiele korzyści. Przede wszystkim wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo fizyczne, ponieważ takie rozwiązanie zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do chronionych obszarów, budynków czy zasobów, co jest kluczowe dla funkcjonowania firmy, poprzez zmniejszenie ryzyka kradzieży i aktów wandalizmu, a także zabezpieczenie danych i zasobów, zapobiegając nieautoryzowanemu wglądowi czy manipulacjami informacjami.

 

Do korzyści wynikających z systemu dostępu zalicza się także:

  • możliwość monitorowania i rejestrowania aktywności, co pozwala na analizę i śledzenie działań, a także pomaga w wykrywaniu nieprawidłowości;
  • elastyczność, poprzez łatwe dostosowanie uprawnień użytkowników oraz zarządzanie nimi w zależności od potrzeb;
  • zwiększenie efektywności, poprzez umożliwienie pracownikom szybkiego, kontrolowanego i bezpiecznego dostępu do miejsc pracy i zasobów.

 

To sprawia, że zestaw kontroli dostępu jest kluczowym narzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa, zarządzaniu zasobami oraz ochronie danych, zarówno w sektorze biznesowym, jak i publicznym.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

System kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy to rozwiązanie, które nie tylko umożliwia kontrolę dostępu do określonych obszarów, ale także rejestruje czasy wejścia i wyjścia pracowników. To narzędzie, które integruje zarządzanie dostępem z funkcjami rejestrowania godzin, umożliwiając kompleksowe monitorowanie działań pracowników w czasie pracy.

Czas wdrożenia systemu kontroli dostępu do drzwi, bram i szlabanów może się różnić w zależności od skali i złożoności projektu. Proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, uwzględniając: analizę potrzeb, projektowanie systemu, instalację sprzętu oraz konfigurację oprogramowania. Dokładny czas wdrożenia będzie zależał od specyfiki i rozmiaru projektu.

Kontrola dostępu w firmie jest istotna, ponieważ pomaga zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do danych, chroni poufność informacji, zapewnia bezpieczeństwo systemów i ogranicza ryzyko naruszeń. Ponadto bramy i drzwi z kontrolą dostępu znacząco wpływają na bezpieczeństwo pracowników, zmniejszając ryzyko napadu czy innego typu naruszeń.
Tak, rozwój technologii, w tym sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe oraz rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa, wpływają na rozwój bardziej zaawansowanych i skutecznych systemów kontroli dostępu.
Integracja systemów kontroli dostępu drzwi na kartę, kod PIN czy biometrię z innymi systemami bezpieczeństwa umożliwia skuteczniejszą ewidencję wejścia i wyjścia, szybszą reakcję na incydenty i zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa poprzez współpracę różnych systemów w celu lepszej kontroli i zarządzania infrastrukturą bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie otwarcia drzwi, bram jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa danych i infrastruktury. Aby wzmocnić ochronę, zalecamy wykorzystanie wielopoziomowej autoryzacji, obejmującej różnorodne metody identyfikacji, takie jak kontrola dostępu RFID, identyfikatory biometryczne oraz autoryzację dwuskładnikową.

Dodatkowo regularne audyty bezpieczeństwa są kluczowe dla identyfikacji potencjalnych luk w systemie oraz usprawnienia zabezpieczeń. Ważne jest również ograniczenie dostępu do poszczególnych obszarów, przydzielając uprawnienia zgodnie z zasadą najmniejszych przywilejów, aby każdy użytkownik miał jedynie niezbędne uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków.

Ponadto zalecamy skrupulatne zarządzanie użytkownikami, usuwanie nieaktywnych kont, regularną zmianę haseł oraz zastosowanie odpowiednich mechanizmów szyfrowania danych przechowywanych w systemie dostępowym w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym.