Protokół OSDPv2

Protokół OSDPv2 (Open Supervised Device Protocol) jest standardem komunikacyjnym używanym w branży bezpieczeństwa fizycznego, zwłaszcza w kontekście kontroli dostępu. Jest to ulepszona wersja pierwotnego protokołu OSDP. Umożliwia bezpieczną komunikację pomiędzy czytnikami (np. czytnikami kart dostępu) a kontrolerami, które zarządzają dostępem do chronionych obszarów, na przykład drzwi w budynkach. Jest to protokół dwukierunkowy, co oznacza, że technologia ta pozwala na przesyłanie informacji, a także otrzymywanie i wysyłanie poleceń do czytnika w celu sterowania nim.

OSDPv2
Szyfrowanie

Najważniejsze cechy protokołu OSDPv2 obejmują:

  • szyfrowanie danych, które zapewnia większe bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko ataków typu „man-in-the-middle” czy przechwytywania danych,
  • mechanizmy weryfikacji integralności danych,
  • komunikacja z kontrolerem i czytnikiem za pomocą tylko dwóch przewodów, co ułatwia instalację i zmniejsza koszty okablowania,
  • możliwość podłączenia wielu czytników do jednego kontrolera.

Protokół OSDPv2 znajduje zastosowanie przede wszystkim w systemach kontroli dostępu. Wykorzystujemy go do komunikacji czytnik — kontroler dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas przekazywania informacji pomiędzy urządzeniami oraz zmniejszenia ryzyka nieuprawnionego uzyskania dostępu.