Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy to kluczowy element zarządzania zasobami ludzkimi, umożliwiający dokładne śledzenie czasu przepracowanego przez pracowników. Poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi i systemów rejestracji, firmy mogą efektywnie monitorować godziny pracy, zapewniając przejrzystość, precyzję w rozliczeniach płacowych oraz zgodność z regulacjami prawnymi. Odpowiednie zarządzanie czasem pracy nie tylko zwiększa efektywność, ale także wpływa korzystnie na relacje pracodawca-pracownik, wspierając równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Jak działa system rejestracji czasu pracy?

System rejestracji czasu pracy (RCP) to oprogramowanie, które zapewnia kontrolę czasu pracy. Może być stosowany w różnych środowiskach, w tym w biurach, fabrykach i sklepach.

 

Proces rejestracji czasu pracy pracowników za pomocą systemu RCP jest następujący:

 1. Pracownik przybywa do pracy.
 2. Pracownik rejestruje rozpoczęcie pracy, przykładając kartę zbliżeniową lub podając PIN.
 3. Pracownik wykonuje pracę.
 4. Pracownik kończy pracę.
 5. Pracownik rejestruje zakończenie pracy, przykładając kartę zbliżeniową lub podając PIN.

 

System rejestracji czasu pracy pozwala na kontrolę czasu pracowników poprzez rejestrowanie danych takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny pracownika oraz stanowisko, daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, liczba przepracowanych godzin w danym okresie. Oprogramowanie może także wyliczać godziny nadliczbowe, co znacząco ułatwia organizację pracy oraz pozwala zweryfikować obłożenie pracowników zadaniami i zaplanować działania w tym zakresie.

Rejestracja czasu pracy – sposób na oszczędność i wydajność

Rozwiązania Rosslare obsługują rejestrację czasu pracy i kontrolę obecności, dzięki czemu pomagają organizacjom zwiększyć produktywność, lepiej zarządzać kosztami i prowadzić działania zgodne z obowiązującym prawem oraz regulaminami wewnętrznymi.

 

W przeciwieństwie do przestarzałych, analogowych metod, rejestrator czasu pracy na kartę czy kod PIN zapewnia szczegółowy i kompleksowy wgląd w obecności i godziny pracy pracowników, co pozwala na zwiększenie wydajności oraz usprawnienie procesów w działach HR. Dzięki temu poszczególne rozliczenia mogą być bardziej efektywnie gromadzone w ewidencji czasu pracy czy aktach osobowych, a także rzetelnie monitorowane i analizowane. Możliwość personalizacji systemu rejestracji czasu pracy pozwala na indywidualnie dopasowanie go do specyficznych potrzeb każdej organizacji.

 

Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że rozwiązania do kontrolowania czasu pracy i obecności są w pełni funkcjonalne. Umożliwia to kompleksowe i niezależne zarządzanie kadrami w firmie, w tym także zaawansowane raportowanie i łatwe zarządzanie transformacjami, dzięki modułowi UNIS RCP.

Funkcje systemu rejestracji czasu pracy i obecności

pełne zarządzanie pracownikami i działami — godziny pracy, nadgodziny, przerwy

przyjazny dla użytkownika, intuicyjny interfejs w wersji webowej

automatyczne generowanie raportów z niezbędnymi danymi

raportowanie spóźnień i wcześniejszych wyjść

gotowe do wydrukowania raporty

możliwość tworzenia indywidualnych lub grupowych harmonogramów pracy

eksport danych i raportów do różnych formatów i integracja z systemami kadrowo-płacowymi

opcja zarządzania zmianami

połączenie z wieloma rejestratorami czasu pracy

możliwość integracji z kontrolą dostępu

Schemat systemu RCP

Poniższy schemat stanowi graficzną reprezentację sposobu, w jaki działa kontrola czasu pracy pracowników w organizacji. Przedstawia on interakcje pomiędzy różnymi elementami innowacyjnego systemu, takimi jak urządzenia, program RCP, a także użytkownicy, ilustrując sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych dotyczących czasu pracy. Dzięki przyjrzeniu się temu schematowi, można lepiej zrozumieć, jak poszczególne komponenty systemu RCP współdziałają ze sobą, aby zapewnić skuteczną rejestrację i zarządzanie czasem pracy w firmie.

Oprogramowanie AxTraxPro™

Czytaj więcej

Kontroler Sieciowy

AC-825IP

Czytaj więcej

Oprogramowanie AxTraxPro™

Czytaj więcej

Czytnik kart

AY-H6355BT

Czytaj więcej

Czytnik biometryczny

AY-B9350

Czytaj więcej

Aplikacja mobilna

Czytaj więcej

KEY FOB

AT-ERK-26A

Czytaj więcej

Karta zbliżeniowa

Czytaj więcej

Metody rejestracji czasu pracy

W naszych systemach rejestracji czasu pracy zastosowanie mają głównie 3 metody autoryzacji przez pracowników. Pierwsza z nich to kod PIN. Przy zatrudnianiu pracownik otrzymuje unikalny szyfr, który musi wpisać na terminalu rejestrującym, aby zgłosić rozpoczęcie lub zakończenie pracy. Jest to dobre rozwiązanie dla firm, które szukają prostego i niedrogiego systemu kontroli czasu pracy, a także dla tych, które nie potrzebują bardzo bezpiecznego rozwiązania z zakresu RCP. Drugi ze sposobów na rejestrowanie czasu pracy to karta zbliżeniowa. Stanowi jedną z najpopularniejszych metod, która pozwala na szybkie i łatwe zarejestrowanie rozpoczęcia oraz zakończenia pracy. Aby móc ją wdrożyć w organizacji, każdy pracownik musi otrzymać unikalną kartę zbliżeniową, którą przykłada do czytnika, aby zarejestrować rozpoczęcie lub zakończenie pracy. To dobra i ekonomiczna metoda ewidencjonowania czasu pracy. Rejestrator czasu pracy na kartę jest łatwy w użyciu i dostępny w szerokiej gamie opcji. Co ważne ta sama karta może być także wykorzystania do innych rozwiązań, np. system kontroli dostępu, co wpływa na jej funkcjonalność. Zintegrowany system rejestracji czasu pracy z innymi rozwiązaniami w firmie wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo. Ponadto pracownicy mogą mieć możliwość rejestrowania czasu pracy po zalogowaniu do programu do rejestracji czasu pracy. Każdy pracownik mający takie uprawnienia otrzymuje unikalny identyfikator użytkownika i hasło, które musi wprowadzić w systemie do kontroli i rejestracji pracy, aby zarejestrować rozpoczęcie lub zakończenie działania. Pracownicy mogą rejestrować czas pracy z dowolnego miejsca, w którym mają dostęp do Internetu, co jest szczególnie wygodne w przypadku firm działach zdalnie, hybrydowo oraz posiadających pracowników terenowych.

Rodzaje rejestratorów czasu pracy

Jak można zauważyć, ewidencja godzin pracowników może odbywać się na kilka sposobów poprzez czytniki kontroli dostępu. W przypadku zastosowania elektronicznej rejestracji czasu pracy wykorzystywane są zazwyczaj 2  rodzaje rejestratorów. Pierwszy z nich to czytnik obsługujący kody PIN. Pracownik identyfikuje się za pomocą indywidualnego kodu PIN, który jest mu przypisany. Urządzenia na kod PIN są najtańszym i najprostszym typem rejestratorów czasu pracy. Są łatwe w obsłudze i nie wymagają żadnych dodatkowych sprzętów czy akcesoriów. Przy rejestracji czasu pracy pracownik wpisuje swój kod PIN na klawiaturze rejestratora. Urządzenie rejestruje godzinę oraz datę wejścia lub wyjścia z pracy pracownika. Rejestratory czasu pracy na kod PIN są dobrym rozwiązaniem dla firm, które szukają prostego i niedrogiego sposobu na rejestrację czasu pracy swoich pracowników. Drugim popularnym wyborem jest rejestrator czasu pracy na karty RFID. Pracownik autoryzuje się w systemie za pomocą indywidualnej karty, która jest mu przypisana. Tego typu urządzenia są bardziej zaawansowane niż rejestratory czasu pracy na kod PIN. Są także bezpieczniejsze, ponieważ karty RFID, zwłaszcza MIFARE są trudne do podrobienia. Są również bardziej wygodne dla pracowników, ponieważ nie muszą pamiętać kodu PIN. Rejestratory czasu pracy na karty RFID są dobrym rozwiązaniem dla firm, które szukają bezpiecznego i wygodnego sposobu na rejestrację czasu pracy pracowników. Dość popularnym rozwiązaniem jest także rejestrator czasu pracy na brelok. Działa on podobnie jak rejestrator czasu pracy pracownika na kartę RFID.

FAQ - najczęściej zadawane pytania​

Obowiązek prowadzenia rejestru godzin pracy spoczywa na każdym pracodawcy, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. 

Nieprowadzenie systemu kontroli czasu pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym grzywną w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

Zgodnie z polskim prawem obowiązku rejestracji czasu pracy nie mają pracownicy:
 • objęci systemem zadaniowym czasu pracy,
 • zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 • otrzymujący ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej (brak obowiązku jedynie w zakresie tych godzin).

Koszt systemu do elektronicznej rejestracji czasu pracy zależy od kilku czynników, w tym: rodzaj systemu, wykorzystywane technologie, liczba zatrudnianych pracowników, dodatkowe funkcje, takie jak możliwość rejestracji czasu pracy w terenie, rejestracja czasu pracy kierowców, grafikowanie czy zarządzanie urlopami. Co do zasady koszt systemu RCP waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Zintegrowany system rejestracji czasu pracy jest zazwyczaj droższy niż prosty rejestr czasu pracy, ponieważ wymaga większych nakładów ze strony pracowników IT wdrażających rozwiązanie.

Trudno jednoznacznie określić, jakie są najważniejsze funkcje systemu RCP, ponieważ zależą one od specyfiki firmy oraz formy zarządzania w niej. Warto jednak wskazać, jako cieszące się największym zainteresowaniem, m.in.:

 • rejestrację czasu pracy pracowników, w tym: godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerw, nadgodzin, urlopów i nieobecności,
 • weryfikację obecności pracowników w firmie w czasie rzeczywistym,
 • generowanie elektronicznych list obecności i raportów dotyczących czasu pracy w celu rozliczania czasu pracy pracownika oraz optymalizacji zatrudnienia,
 • automatyzacja procesów kadrowych,
 • ustalanie grafików pracy przy uwzględnieniu zgodności z Kodeksem pracy,
 • możliwość otrzymywania rozpatrywania wniosków urlopowych z zapisem w systemie zatwierdzonych

 

Warto jednak zaznaczyć, że kwestie te mogą różnić się w każdej firmie.

Program do rejestracji czasu pracy można zintegrować z praktycznie każdym wykorzystywanym w firmie programem kadrowo-płacowym. Integracja ta pozwala na automatyczne przesyłanie danych o czasie pracy do programu kadrowo-płacowego, co znacznie ułatwia i przyspiesza procesy związane z wynagrodzeniami. Wymiana danych RCP może przebiegać w jednym kierunku (do programu księgowo-kadrowego), jak i w dwóch. Zintegrowany system RCP przynosi wiele korzyści, w tym m.in. przyspieszenie naliczania wynagrodzeń oraz zmniejszenie ryzyka błędów.

Kontrola czasu pracy pracowników zdalnych jest możliwa. Istnieją różne metody, w tym program RCP, który pozwala na wiarygodne i przejrzyste śledzenie czasu pracy zdalnej, a także ewidencję spóźnień. W tym przypadku zastosowanie najczęściej ma aplikacja lub strona, na której po zalogowaniu pracownik może zeskanować kod QR, wprowadzić PIN bądź manualnie podać dane związane z czasem pracy, jednakże ta ostatnia metoda wymaga zaufania w zespole.

Prawidłowa kontrola czasu pracy umożliwia pracodawcy monitorowanie efektywności pracy oraz dostosowywanie harmonogramów na podstawie rzeczywistego przepracowanego czasu. Pozwala także na dokładniejsze rozliczanie czasu pracy, co wpływa na rzetelne wypłaty wynagrodzenia i minimalizuje ryzyko sporów z pracownikami. Dodatkowo umożliwia spełnienie wymogów prawnych związanych z rejestrowaniem czasu pracy.

Dzięki rejestrowi wejść i wyjść pracodawca może dokładnie sprawdzić, czy pracownicy przestrzegają obowiązujących godzin pracy. Ewidencja spóźnień i nadgodzin może pomóc przełożonym podjąć odpowiednie działania dyscyplinujące. Ponadto pozwala szybko sprawdzić, czy pracownik jest obecny w pracy i zareagować w razie nieprzewidzianej absencji. 

Równie ważny jest rejestr wyjść prywatnych, który pozwala na monitorowanie nieobecności pracowników w pracy spowodowanych sytuacją niezawodową, a także udokumentowanie tejże absencji. Warto także zaznaczyć, że rejestr wyjść prywatnych może być wykorzystywany do kontroli czasu pracy pracowników. Dzięki temu pracodawca może mieć pewność, że przerwy w działaniu wynikające z przyczyn osobistych zostaną odliczone od wynagrodzenia.

Rzetelnie prowadzona rejestracja czasu pracy daje pracownikom klarowność co do przepracowanych godzin, co może pomóc w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Kontrola i rejestracja pracy zapewniają transparentność w rozliczeniach płacowych, chronią przed nadmiernym obciążeniem pracą i umożliwiają skuteczne monitorowanie godzin przepracowanych oraz przerw. Dodatkowo, poprawiają świadomość dotyczącą przestrzegania norm czasu pracy i regulacji związanych z prawem pracy.

Jest to możliwe, zazwyczaj tego typu uprawnienia mają menedżerowie oraz team liderzy.