Logistyka i handel

Jak kontrola dostępu wpłynie na przyszłość handlu detalicznego i logistyki?

Rosslare pomaga zachować przedsiębiorstwom związanym z handlem i logistyką przewagę oraz rentowność w obliczu rosnącej konkurencji. Kontrola dostępu i inne rozwiązania pozwalające na zachowanie pełni bezpieczeństwa są aktualnie niezwykle istotne, z powodów takich jak: kurczenie się zapasów, rozwój cyberprzestępczości oraz coraz bardziej pomysłowe oszustwa związane z procedurą zamówień i zwrotów przez nieuczciwych kontrahentów. Wszystko to może negatywnie wpływać na wyniki finansowe, dlatego warto zainwestować w rozwiązania Rosslare.

Spełniamy unikalne potrzeby handlowców i logistyków

Branże handlowa oraz logistyczna co do zasady mają rozproszone lokalizacje i złożone wzajemnie powiązane relacje z dostawcami, pracownikami i usługodawcami. Ochrona fizyczna oraz kontrola dostępu do obiektów, parkingów, magazynów i centrów logistycznych, a także towarów w transporcie to proces będący ogromnym wyzywaniem, bez znaczenia na rozmiar prowadzonej działalności.

Aby poprawić bezpieczeństwo i zapewnić przyszły wzrost, przedstawiciele branży potrzebują

Tarcza ochronna - ikona

rozwiązań, które skutecznie zabezpieczą posiadane przez nich aktywa

sprawnego zapobiegania stratom i kurczeniu się zapasów

intuicyjnego zarządzania personelem i pracownikami

scentralizowanego administrowania oddziałami i filiami

zarządzania parkingami, w tym minimum dwuskładnikowego uwierzytelniania pojazdów i kierowców

w pełni funkcjonalnego zarządzania obecnością oraz czasem pracy pracowników

kamera-ikona

nagrywania oraz rejestrowania zaistniałych zdarzeń

Rozwiązania dla handlu i logistyki umożliwiają

zarządzanie wieloma lokalizacjami ze scentralizowanego źródła

ozbudowaną analitykę i raportowanie

zintegrowaną kontrolę dostępu z wieloma typami poświadczeń użytkowników

kompleksowe zarządzanie gośćmi

planowanie harmonogramów działania systemów kontroli dostępu