Monitorowanie czasu pracy pracownika. Jakie ma znaczenie i jak robić to dobrze?

Monitoring czasu pracy pracowników jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy, ale i kluczowym elementem efektywnego zarządzania kadrą. Przyjrzymy się więc dokładniej znaczeniu monitorowania czasu pracy dla organizacji oraz pracowników, zwracając uwagę na praktyki, które pozwalają wykorzystać ten proces nie tylko w sposób pożyteczny, ale i etyczny.

Spis treści:

Na czym polega pomiar czasu pracy pracowników?

Pomiar czasu pracy pracowników to proces rejestrowania i monitorowania czasu, który podwładni spędzają na wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Jest to metoda, która umożliwia określenie, ile godzin pracują, kiedy rozpoczynają i kończą pracę. Niektóre z systemów pozwalają także na zidentyfikowanie zadań, które wykonywali w danym okresie i ile czasu zajęło każde z nich. Pomiar czasu pracy może być realizowany na różne sposoby, w zależności od potrzeb firmy. Jest zarówno przydatnym narzędziem dla pracodawców w zarządzaniu firmą, jak i sposobem na pomoc pracownikom w efektywnym wykorzystaniu czasu oraz ocenie własnej wydajności. Kluczowe jest jednak równoważenie potrzeby monitorowania z poszanowaniem prywatności pracowników oraz zapewnienie uczciwego podejścia do oceny pracy i wyników.

Pomiar czasu pracy pracowników może mieć zróżnicowane cele. Wśród nich warto zwrócić uwagę na:

 • obliczanie wynagrodzenia — w przypadku pracowników, których wypłata jest uzależniona od przepracowanych godzin, ewidencja czasu pracy jest niezbędna do prawidłowego wyliczenia wypłaty;
 • weryfikację efektywności pracy pomocną w identyfikacji obszarów, w których można poprawić wydajność działania;
 • zarządzanie czasem pracy poprzez lepsze planowanie działań pracowników i identyfikację zadań, które zajmują najwięcej czasu, aby w przyszłości móc zoptymalizować ich wykonywanie.

Jak monitorować czas pracy pracownika?

Monitorowanie czasu pracy pracownika można prowadzić na kilka sposobów, ponieważ aktualnie rynek oferuje szeroki wybór możliwości pomiaru czasu pracy podwładnych. Które z nich są najpopularniejsze? Mimo wszechobecnej cyfryzacji sporym powodzeniem wciąż cieszą się manualne sposoby. Polegają na tym, że pracownicy samodzielnie wpisują na listę obecności godziny przyjścia i wyjścia z pracy, a także przerwy. Jest to najprostsza i najtańsza metoda, ale również najbardziej podatna na błędy oraz wszelkiego rodzaju oszustwa. Lepszym wyborem będzie zdecydowanie się na elektroniczny pomiar czasu pracy. Na rynku znajduje się wiele rozwiązań, które można dopasować do rodzaju pracy i preferencji firmy. Coraz częściej stosowaną metodą są systemy znane jako rejestracja czasu pracy, które wykorzystują czytniki kart zbliżeniowych lub na kod PIN do ewidencjonowania przepracowanych godzin. Warto zaznaczyć, że zgodnie z polskimi przepisami, zastosowanie danych biometrycznych do ewidencjonowania czasu pracy jest niezgodne z prawem. Ten system doskonale sprawdza się dla wszystkich pracowników, którzy pracują stacjonarnie, z firmy. Dzięki możliwości integracji systemu rejestracji godzin z programem kadrowo-księgowym wszelkie niezbędne dane są przesyłane bezpośrednio do kadr, co usprawnia proces wyliczania składników wynagrodzenia czy weryfikacji godzin pracy, nadgodzin, dni wolnych oraz zwolnień lekarskich. Centralne agregowanie danych na temat zatrudnionych z wielu lokalizacji korzystających z różnych rejestratorów pozwala na to, aby czas pracy pracownika był łatwo weryfikowalny w centralnym dziale kadrowo-księgowym.
W celu monitoringu czasu pracy zastosowanie może mieć także aplikacja do mierzenia czasu pracy, która pozwala na zapisywanie godzin pracy pracownika, zarządzać projektami i zadaniami oraz śledzić czas poświęcony na różne zadania. Tego typu program do mierzenia czasu pracy doskonale sprawdza się dla osób mających pracę zdalną bądź w terenie, ponieważ umożliwia szybkie poświadczenie rozpoczęcia i zakończenia pracy kilkoma kliknięciami.
Warto zaznaczyć, że pojęcie „monitoringu czasu pracy” może być mylone z monitoringiem wizyjnym, czyli obserwowaniem pracowników za pomocą kamer wideo w miejscach pracy czy śledzeniem aktywności pracownika na komputerze, w tym używanych aplikacji, odwiedzanych stron internetowych w godzinach pracy, jednakże rozwiązania z zakresu ewidencji czasu pracy nie mają takich funkcjonalności.

Dobre praktyki przy mierzeniu czasu pracy pracowników

Mimo że ewidencjonowanie czasu pracy to obowiązek każdego pracodawcy wynikający z prawa pracy, należy pamiętać, że proces ten wymaga zbilansowania potrzeby uzyskania danych z poszanowaniem prywatności i zaufania pracowników. W związku z tym przedstawiamy 7 dobrych praktyk, które warto wdrożyć w swojej organizacji, aby monitować godziny pracy w etyczny sposób.
 1. Przed wprowadzeniem systemu pomiaru czasu pracy należy poinformować podwładnych o jego celu i zakresie. Powinni mieć możliwość wyrażenia swoich opinii i uwag na temat systemu weryfikowania obecności w pracy.
 2. Metoda pomiaru czasu pracy powinna być dostosowana do potrzeb firmy i rodzaju działalności, tak aby była szybka i wygodna we wdrożeniu oraz zastosowaniu. Dzięki temu pracownicy będą bardziej skłonni do korzystania z systemu i rejestrowania swojego czasu pracy w sposób rzetelny.
 3. Należy ustalić jasne zasady dotyczące kontroli czasu pracy pracowników, takie jak godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerwy, nadgodziny itp. Pracownicy powinni wiedzieć, co jest monitorowane, dlaczego i w jaki sposób.
 4. Raporty czasu pracy należy wykorzystywać w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem pracy. Pracodawca nie może wykorzystywać danych do dyskryminacji pracowników lub kontroli ich prywatnego działania.
 5. Ważne jest, aby system rozliczania czasu pracy był konsekwentnie stosowany we wszystkich działach firmy. Dzięki temu dane będą bardziej wiarygodne i łatwiejsze w analizie.
 6. Raport z pomiaru czasu pracy należy regularnie przeglądać, aby zidentyfikować obszary, w których można poprawić efektywność działania konkretnych osób i działów, aby móc dodatkowo wynagrodzić tych, którzy są wydajniejsi niż pozostali. Warto skupić się na wynikach pracy bardziej niż na samym jej czasie, jeśli to możliwe. Pracę należy oceniać głównie na podstawie osiągniętych celów i efektów.
 7. Dane osobowe pracowników powinny być bezpieczne i chronione, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mierzenie czasu pracy może być skutecznym narzędziem do poprawy efektywności pracy i zwiększenia produktywności, jednak ważne jest, aby stosować się do dobrych praktyk, aby zapewnić, że system RCP (rejestracji czasu pracy)  jest wykorzystywany w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem.

Korzyści z monitorowania czasu pracy pracownika

Monitoring czasu pracy pracowników może przynieść różnorodne korzyści dla pracodawcy, zarówno w zakresie efektywności operacyjnej, jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Wśród najważniejszych atutów wymieniane przez kadrę zarządzającą są:
 • optymalizacja wydajności poprzez lepsze zrozumienie, jak pracownicy wykorzystują czas i identyfikację obszarów, w których można usprawnić działanie,
 • lepsze planowanie zasobów ludzkich oraz alokowanie swoich pracowników do projektów lub zadań,
 • efektywne zarządzanie kosztami poprzez identyfikację obszarów, w których można zoptymalizować wydatki na pracę i uniknąć nadmiernych nakładów finansowych,
 • lepsze zarządzanie projektami,
 • zwiększenie przejrzystości działań w firmie, co może wpłynąć na lepszą komunikację i zrozumienie wspólnych celów,
 • ocena wydajności poszczególnych pracowników lub zespołów, co może być przydatne podczas przydzielania premii czy awansów,
 • zachowanie zgodności z przepisami kodeksu pracy dotyczących m.in. wynagrodzeń, minimalnego wymiaru pracy, czy przerw między zmianami,
 • wsparcie dla decyzji biznesowych.
Jak można zauważyć, monitorowanie czasu pracy może przynieść wiele korzyści dla pracodawcy, wspierając efektywność operacyjną, optymalizację zasobów i lepsze zarządzanie personelem, a także zwiększając bezpieczeństwo w firmie. Jednak należy to robić z poszanowaniem prywatności pracowników i zrozumieniem, że efektywne zarządzanie czasem to nie tylko kwestia ilości przepracowanych godzin, ale także jakości pracy i wyników.

Czy pracownik także ma korzyści z monitorowania jego czasu pracy?

Warto zaznaczyć, że monitorowanie czasu pracy może mieć pozytywne działanie nie tylko dla pracodawców i kadry zarządzającej, ale i dla pracowników. Dobrze jest znać te argumenty, aby móc pokazać opornym podwładnym, że to rozwiązanie korzystne również dla nich. Jednym z najważniejszych jest to, że świadomość czasu pracy może pomóc pracownikom w zrozumieniu, kiedy powinni oderwać się od pracy, aby utrzymać zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Ponadto posiadanie danych dotyczących czasu pracy często pomaga w negocjacjach dotyczących warunków zatrudnienia, takich jak elastyczne godziny pracy czy rozważenie alternatywnych modeli działania. W niektórych przypadkach monitorowanie czasu pracy może prowadzić do większej elastyczności w grafiku pracy, pozwalając pracownikom na dostosowanie pracy do swoich potrzeb. Ponadto śledzenie czasu pracy może pomóc w lepszym zarządzaniu czasem i priorytetyzowaniu zadań, w wielu przypadkach prowadzi do bardziej efektywnej pracy. Poprzez analizę danych dotyczących czasu pracy pracownicy mogą zidentyfikować obszary, w których mogą poprawić swoją wydolność lub zastosować nowe strategie pracy.
Podsumowując, choć monitorowanie czasu pracy może być postrzegane czasem jako narzędzie kontrolne, to dla pracowników może przynieść również korzyści w postaci lepszego zarządzania czasem, samodoskonalenia oraz elastyczności w organizacji pracy. Zależy to jednak od tego, w jaki sposób jest ono prowadzone. Jeśli monitorowanie czasu pracy jest przeprowadzane odpowiedzialnie i zgodnie z prawem pracy, może być ono skutecznym narzędziem nie tylko dla przełożonych, ale i pracowników.