Jak chronić obiekt — wskazówki poprawiające bezpieczeństwo firmy, instytucji

Ochrona obiektów firmowych lub instytucjonalnych stanowi jedną z najważniejszych kwestii w dzisiejszym świecie biznesu. W obliczu ewoluujących zagrożeń, dbanie o bezpieczeństwo to nie tylko konieczność, ale i kluczowy element zapewnienia ciągłości działania, ochrony wartościowych danych oraz zapewnienia spokoju pracownikom, klientom i kontrahentom. Jak zadbać o skuteczną ochronę obiektów? Nasze wskazówki mogą być przydatne dla każdej firmy czy instytucji, pragnącej wzmocnić poziom bezpieczeństwa i chronić obiekt przed potencjalnymi zagrożeniami.

Spis treści:

Jakie znaczenie ma ochrona obiektu? Potencjalne zagrożenia

Ochrona obiektu to zespół działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom i mieniu, które znajdują się na jego obszarze. Jest to kwestia niezwykle istotna, ponieważ firmy i instytucje mogą być narażone na różnego rodzaju fizyczne zagrożenia, w tym:

 • włamania i kradzieże — to najczęstsze niebezpieczeństwa, które mogą doprowadzić do strat materialnych;
 • akty wandalizmu — mogą spowodować uszkodzenie mienia lub nawet przerwanie działalności obiektu na pewien czas, co może generować straty finansowe;
 • pożary — mogą być przyczyną poważnych strat materialnych, a także stanowią zagrożenie życia osób przebywających w obiekcie w momencie powstania zagrożenia;
 • sabotaż — może doprowadzić do zniszczenia, zakłócenia lub osłabienia działalności firmy poprzez szereg czynności szkodzący jej funkcjonowaniu, np. fizyczne uszkodzenia infrastruktury, manipulacja danymi, działanie niszczącego reputację firmy;
 • cyberatak — zagrożenia cybernetyczne stanowią coraz większe niebezpieczeństwo dla firm, przejawiają się jako np.: atak hakerski, wpuszczenie do firmowej sieci złośliwego oprogramowania, phishing, przeciążenie serwerów lub sieci poprzez sztucznie generowany nadmierny ruch, kradzież lub wyjawienie poufnych danych klientów, pracowników czy innych dotyczących firmy.
Ochrona obiektu powinna być dostosowana do jego indywidualnych potrzeb i specyfiki. W przypadku instytycji i firm o dużym znaczeniu gospodarczym lub strategicznym, powinna być szczególnie wzmocniona.
Zabezpieczenie stref i budynków ma ogromne znaczenie z wielu powodów. Przede wszystkim dobrze chroniony obiekt zapewnia poczucie bezpieczeństwa pracownikom oraz odwiedzającym. To kluczowy element w budowaniu zaufania i komfortu w miejscu pracy czy obsługi klienta. Ponadto odpowiednie zabezpieczenie pozwala na zmniejszenie ryzyka kradzieży, uszkodzenia czy nieuprawnionego dostępu do zasobów firmy — mienia oraz danych. W przypadku włamań, kradzieży lub zniszczeń, firmy mogą ponieść znaczne straty finansowe oraz wizerunkowe. Ochrona stref i pomieszczeń zmniejsza ryzyko takich zdarzeń oraz ich potencjalnych skutków. Bezpieczny obiekt oznacza także mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia awarii lub sytuacji, które mogłyby zakłócić normalne funkcjonowanie firmy lub instytucji.

Jak chronić firmę, instytucję przed fizycznymi zagrożeniami?

Ochrona firmy lub instytucji przed fizycznymi zagrożeniami wymaga zastosowania kompleksowego podejścia obejmującego zarówno środki prewencyjne, jak i reaktywne. Jakie są sposoby zabezpieczenie firmy przed niebezpieczeństwem tego typu? Jednym z nich są systemy zabezpieczeń wizyjnych. Zalicza się do nich rozwiązania takie jak:
 • monitoring obejmujący kluczowe obszary obiektu, co pozwala na nadzór w czasie rzeczywistym oraz rejestrowanie zdarzeń;
 • systemy alarmowe, które reagują na nieautoryzowany dostęp, ruch lub inne nieprawidłowości.

Często wykorzystywana jest także kontrola dostępu (KD), czyli inaczej mówiąc systemy dostępowe: karty, kody PIN, logowanie biometryczne, czytniki, terminale, serwery i oprogramowanie, pozwalające na kontrolowanie możliwości wejścia do budynków lub konkretnych stref — dostęp do nich udzielany jest automatycznie tylko upoważnionym do tego użytkownikom. Dodatkowo dzięki możliwości raportowania zdarzeń można śledzić zdarzenia z przeszłości, by móc znaleźć przyczynę wykrytych z opóźnieniem szkód. W przypadku obiektów wymagających zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa częstokroć wdrażana jest szyfrowana kontrola dostępu.

Kluczową rolę w zachowaniu bezpieczeństwa fizycznego obiektu gra także zapewnienie odpowiedniego oświetlenia wokół niego, zwłaszcza w nocy, aby ograniczyć obszary potencjalnego ukrycia się przez intruzów. Dodatkowo wskazane jest zawarcie umowy z profesjonalną firmą ochroniarską, która może zapewnić stały nadzór nad obiektem przez odpowiednio wyszkolony personel, co pozwala na zniwelowanie ataków na firmę oraz jej kadrę czy gości.
W kwestii ochrony firmy, instytucji przed fizycznymi zagrożeniami warto także zwrócić uwagę na edukację pracowników na temat możliwych zagrożeń, procedur bezpieczeństwa oraz sposobów reakcji w przypadku incydentów. Warto także identyfikować słabe punkty procedur awaryjnych i wprowadzać ulepszenia w systemach zabezpieczeń. Tego typu działania prewencyjnego pozwalają na zmniejszenie dotkliwości skutków nieautoryzowanego działania.
Należy pamiętać, że zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego firmy lub instytucji wymaga kompleksowego podejścia, które uwzględnia zarówno technologię, jak i ludzi. Kombinacja systemów zabezpieczeń, edukacji pracowników oraz współpracy z profesjonalnymi firmami ochroniarskimi może skutecznie zminimalizować ryzyko fizycznych zagrożeń.

Zabezpieczenie obiektów związane z cyberbezpieczeństwem

Warto pamiętać, że w dzisiejszych czasach zagrożeniem są nie tylko fizyczne ataki na firmę czy organizację oraz wypadki losowe, ale także cyberataki, czyli celowe ataki na systemy komputerowe lub sieci, które mogą być wykorzystywane do kradzieży danych, zakłócania działalności lub nawet uszkodzenia infrastruktury krytycznej. Ochrona obiektów przed cyberatakami wymaga zestawu kompleksowych działań, aby zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej. W tym celu warto wdrożyć takie rozwiązania jak:
 • regularne aktualizowane oprogramowania,
 • silne hasła i autoryzacja dwuskładnikowa,
 • firewall i skuteczne oprogramowanie antywirusowe,
 • regularne tworzenie kopii zapasowych,
 • plan odzyskiwania danych w przypadku utraty lub kradzieży, aby zminimalizować ewentualne straty,
 • zabezpieczenie sieci Wi-Fi,
 • szkolenie personelu z zakresu cyberbezpieczeństwa, aby rozpoznawali potencjalne zagrożenia, np. phishing czy ataki socjotechniczne.
Warto także pamiętać, że oprogramowanie dostępowe do stref i pomieszczeń również pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem, poprzez zniwelowanie ryzyka dostępu do urządzeń i sprzętów przez osoby niepowołane, które mogą je ukraść lub zainfekować. Aby zminimalizować zagrożenia, należy nadawać pracownikom uprawnienia dostępu tylko do niezbędnych zasobów. Co ważne system KD może także wykrywać nieautoryzowane próby uzyskania dostępu do pomieszczeń ze sprzętem i generować alerty, które mogą pomóc administratorom w identyfikacji i śledztwie w sprawie potencjalnych zagrożeń.
Ochrona obiektu przed cyberatakami to złożony proces, który wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania, jednakże wdrażając odpowiednie środki bezpieczeństwa, można znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia ataku. Stanowi to szczególnie ważny aspekt dla firm, które objęte są regulacjami dyrektywy NIS 2, o której pisaliśmy tutaj.

Czy zabezpieczanie małych firm również jest konieczne?

Warto pamiętać, że dbałość o bezpieczeństwo obiektu dotyczy nie tylko tych dużych, ale także małych firm i instytucji. Niewielkie organizacje są często postrzegane przez przestępców i cyberprzestępców jako łatwiejsze cele z powodu potencjalnie słabszych systemów zabezpieczeń. Pomimo mniejszego rozmiaru tego typu firmy i instytucje przechowują równie wartościowe informacje co duże firmy, takie jak dane klientów, raporty finansowe czy poufne dokumenty, które stanowią atrakcyjny cel dla intruzów. Warto także pamiętać, że atak na małą firmę może mieć znaczne skutki finansowe, włączając w to straty finansowe, utratę reputacji i trudności w odzyskaniu zaufania klientów. W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy firma przechowuje dane osobowe klientów, niewłaściwe zabezpieczenia mogą prowadzić do konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów o ochronie danych.
W związku z tym zabezpieczanie małych firm i instytucji jest niezwykle istotne. Istnieje wiele stosunkowo prostych i przystępnych cenowo rozwiązań, które mogą zdecydowanie poprawić poziom bezpieczeństwa i znacząco zmniejszyć ryzyko ataków. Inwestycja w zabezpieczenia jest zatem nie tylko potrzebna, ale także opłacalna w dłuższej perspektywie, chroniąc firmę przed potencjalnymi stratami i zagrożeniami.