Uwierzytelnianie biometryczne – przewodnik

Czy wyobrażasz sobie świat, w którym zamiast wpisywać skomplikowane hasła i nosić ze sobą karty zbliżeniowe, możesz po prostu użyć odcisku palca, twarzy lub tęczówki oka, aby potwierdzić swoją tożsamość, chcąc uzyskać dostęp do systemu czy pomieszczenia? Na to właśnie pozwala nam uwierzytelnianie biometryczne – rewolucyjna technologia, która zmienia sposób, w jaki weryfikujemy swoją tożsamość w erze cyfrowej.

Spis treści:

Co to jest uwierzytelnianie biometryczne?

Uwierzytelnianie biometryczne to metoda weryfikacji tożsamości osoby na podstawie jej unikalnych cech fizycznych lub behawioralnych. Stanowi pierwszy etap logowania biometrycznego, polegającego na potwierdzeniu tożsamości użytkownika. Poprawne uwierzytelnienie nie jest jednak gwarancją autoryzacji, czyli uzyskania dostępu do pomieszczeń —  ten etap następuje po sprawdzeniu przez system uprawnień do określonych zasobów danego zweryfikowanego użytkownika. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod uwierzytelniania opartych na kodach PIN czy kartach zbliżeniowych, biometria jest trudniejsza do podrobienia lub przechwycenia.

Do uwierzytelniania wykorzystać można wiele różnych danych biometrycznych, a dużą popularnością cieszą się:

  • odcisk palca (najczęściej stosowany typ identyfikatora biometrycznego),
  • rozpoznawanie tęczówki,
  • skanowanie siatkówki,
  • identyfikacja głosu.
Rozwiązanie to ma wiele zalet. Jednym z większych plusów uwierzytelniania cechami biometrycznymi jest zwiększone bezpieczeństwo, ponieważ w tym przypadku narzędzie uwierzytelniające jest trudniejsze do podrobienia niż kody PIN czy karty zbliżeniowe, co czyni je bardziej bezpiecznym rozwiązaniem. Uwierzytelnianie oparte na indywidualnych cechach może pomóc w zmniejszeniu ryzyka oszustw, ponieważ trudniej jest podszyć się pod kogoś innego, używając jego cech biometrycznych. Warto także zwrócić uwagę na wygodę — autentykacja tego typu jest często szybsza, zniwelowane jest ryzyko zgubienia czy zapomnienia narzędzia uwierzytelniającego.

Gdzie znajduje zastosowanie biometryczne uwierzytelnianie?

Biometria, dzięki swoimi licznym zaletom, znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia — zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Jest powszechnie stosowana w smartfonach i laptopach do odblokowywania urządzeń, autoryzowania płatności i dostępu do poufnych aplikacji. Dodatkowo systemy biometryczne są wykorzystywane do potwierdzania tożsamości użytkownika w procesie kontroli dostępu do budynków, pomieszczeń i stref o ograniczonym dostępie. Mogą zastąpić tradycyjne karty zbliżeniowe lub klucze, oferując wyższy poziom bezpieczeństwa. W związku z tym, najczęściej skaner biometryczny wykorzystywany jest jako czytnik wejścia do stref o kluczowym znaczeniu — serwerowni, archiwów, laboratoriów czy magazynów z lekami. Ponadto niektóre lotniska i linie lotnicze wykorzystują uwierzytelnianie oparte na indywidualnych cechach do weryfikacji pasażerów podczas odprawy i kontroli bezpieczeństwa. Nie jest to jednak zamknięty katalog wykorzystania autentykacji bazującej na biometrii, rozwiązanie to jest coraz szerzej stosowane w wielu różnych aspektach naszego życia.

Uwierzytelnianie biometryczne a bezpieczeństwo

Uwierzytelnianie oparte na indywidualnych cechach staje się coraz częściej stosowaną metodą weryfikacji tożsamości. Oferuje szereg potencjalnych korzyści w zakresie bezpieczeństwa w porównaniu z tradycyjnymi metodami opartymi na hasłach lub tokenach. Jeden z większych plusów został już kilkakrotnie wspomniany w naszym artykule. Cechy biometryczne, takie jak odciski palców lub tęczówka oka, są unikalne dla każdej osoby i trudno je ukraść bądź podrobić, co czyni je skuteczniejszym rozwiązaniem dla cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo ich wykorzystanie eliminuje ryzyko phishingu i oszustw opartych na hasłach, ponieważ nie można ukraść ani przechwycić danych biometrycznych w taki sam sposób, jak kodów dostępu. W związku z tym wyeliminowana jest konieczność stosowania uwierzytelniania wieloskładnikowego.
Rozwiązanie to ma jednak pewne wady. Zbieranie i przechowywanie informacji biometrycznych może budzić obawy o prywatność, ponieważ są to dane wrażliwe i mogą być potencjalnie wykorzystane do celów niezgodnych z prawem. Jeśli zostaną przechwycone przez osoby nieuprawnione, mogą zostać potencjalnie użyte do dokonywania fałszywych transakcji lub uzyskania dostępu do tajnych informacji. Niektóre systemy biometryczne mogą być niedokładne, co czasem prowadzi nieprawidłowego rozpoznawania użytkowników. Może to być szczególnie problematyczne w przypadku stref o dużym znaczeniu, takich jak kontrola dostępu do pomieszczeń o ograniczonym dostępie. Warto jednak wiedzieć, że ryzyko związane z tym aspektem można znacząco zmniejszyć, korzystając z renomowanych rozwiązań, dla których współczynniki FAR (False Accept Rate) oraz FRR (False Rejection Rate) są niskie.

Jak można zauważyć, uwierzytelnianie biometryczne może oferować szereg potencjalnych korzyści w zakresie bezpieczeństwa w porównaniu z tradycyjnymi metodami uzyskiwania dostępów. Ważne jest jednak, aby zdawać sobie sprawę z zalet i wad tej technologii, jak i wyzwań związanych z jej bezpiecznym wdrożeniem i użytkowaniem. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu wykorzystywania systemów opartych na biometrii należy przeprowadzić dokładną ocenę ryzyka i wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych i zapewnienia zgodności z przepisami.